Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ

Анкети

Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg
banner_bg_pvu.png
Сигнали, предложения и жалби

OECD

   Новини

   Актуално


СЪОБЩЕНИЕ
28.09.2023

Уважаеми читатели,
Информираме Ви, че на 29.09.2023 г. (петък) читалните на отделите в шестте дирекции „Регионален държавен архив“ при ДАА ще бъдат затворени за провеждане на санитарен ден за почистване в административните сгради, прилежащите площи и архивохранилищата.

Ще работят само читалните на ДА – София, ДА – Враца и ЦДА.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА Е-АРХИВИРАНЕ“
27.09.2023

На 28 септември 2023 г. от 11.00 ч. Държавна агенция „Архиви“ организира пресконференция в сградата на Агенцията на ул. „Московска“ № 5 в конферентната зала на 7-ия етаж. Тема на пресконференцията е представяне на резултатите от изпълнението на проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“ с административен договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДА – ВИДИН
26.09.2023

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,    
Информираме Ви, съгласно чл. 27, ал. 7 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“, че  читалнята на отдел „Държавен архив“ – Видин ще бъде затворена от 12.30 ч. на 28 септември до 14.00 ч. на 29 септ. 2023 г. във връзка с провеждане на Пета международна научна конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко ХVІІІ – ХХ век", организирана от Държавен архив – Видин.


Вижте всички
   В държавните архиви

Държавен архив – Велико Търново отбеляза с изложба 115 години Независима България
25.09.2023

На 21.09.2023 г. във фоайето на РБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново бе открита изложбата „Независима България“, която гостува за втори път във Велико Търново и е  продукт от проект, с които Държавна агенция „Архиви“ участва в отбелязването на 100-годишнината от обявяването на Независимостта. 


   В медиите


Нови детайли за Манифеста за обявяване на Независимостта на България
25.09.2023

 


Откриване на изложбата „Да откриеш Америка. 120 години дипломатически отношения между България и САЩ“ в ДАА
18.07.2023


Вижте всички