Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ

Анкети

Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg
Сигнали, предложения и жалби

OECD

   Новини

   Актуално


СЪОБЩЕНИЕ
19.12.2022

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,    
Информираме Ви, че съгласно чл. 27, ал. 3 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви", в периода 3 – 27 януари 2023 г. включително Читални № 100, № 103 и № 313 на дирекция „Централен държавен архив“ (ЦДА) ще бъдат ЗАТВОРЕНИ за провеждане на ПЛАНОВА ГОДИШНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.Съобщение за потребителите на архивна информация
29.07.2022

От 01.08.2022 г. потребителите на архивна информация от цялата страна, ще могат да заплащат за извършване на услуги от Държавна агенция „Архиви“ по банка, чрез EasyPay, Онлайн чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) – egov.bg), в брой или с наложен платеж. За постъпилите средства, ще бъдат издавани разходооправдателни документи от съответния отдел „Държавен архив“, в който е извършена услугата.


Съобщение за потребителите на архивна информация
17.06.2022

Във връзка с бъдещото консолидиране на функциите на отдел „Финансово-счетоводна дейност“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), транзитните сметки в регионалните държавни архиви (РДА) се закриват.

За превод на приходи в архивите от цялата страна остава единствено съществуващата на ДАА в БНБ транзитна сметка: BG47BNBG 9661 3100 1288 01, BIC на БНБ: BNBGBGSD, Българска народна банка. 

От 1 юли 2022 г. до 15 юли 2022 г. потребителите на архивна информация от цялата страна няма да могат да заплащат пари в брой за извършване на услуги, поради извършване на настройки на софтуерния счетоводен продукт. За постъпили средства по приходната сметка на Агенцията, фактури в посочения по-горе период също няма да бъдат издавани.
Вижте всички
   В държавните архиви

СЪОБЩЕНИЕ
21.03.2023

Уважаеми потребители на архивна информация,
Информираме Ви, че на 22 март 2023 г. (официален празник на гр. Велико Търново), читалнята и приемната към дирекция „Държавен военноисторически архив“ няма да работят.   В медиите


Изложбата „Осъждане и спасение. Съдбата на българските евреи 1940–1944 г.“ в Държавна агенция „Архиви“
17.03.2023

 


Две изложби на Държавна агенция „Архиви“ в Ден на отворените врати в Народното събрание
13.03.2023


Вижте всички