Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ

Анкети

Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg
banner_bg_pvu.png
Сигнали, предложения и жалби

OECD

   Новини

   Актуално


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦДА
24.04.2024

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
 
Информираме Ви, че съгласно чл. 27, ал. 3 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“, в периода 7 – 17 май 2024 г. включително Читални № 100, № 103 и № 313 на дирекция „Централен държавен архив“ (ЦДА) ще бъдат ЗАТВОРЕНИ за провеждане на ПЛАНОВА ГОДИШНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.
Поръчки на архивни документи в читалните на ЦДА ще се приемат до 24 април 2024 г. включително.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“ всички архивни единици, поръчани от читатели и запазени на тяхно име в читалните на ЦДА, които в срок до 30 април 2024 г. не бъдат презаписани, подлежат на изписване и връщане в съответните архивохранилища.
 


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ РДА – БУРГАС
22.04.2024

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
 
Информираме Ви, че съгласно чл. 27, ал. 3 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“, в периода от 30 април 2024 г. до 07 май 2024 г. включително читалните в отделите „Държавен архив“ в Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол към Дирекция „Регионален държавен архив“ (РДА) – Бургас ще бъдат затворени за провеждане на инвентаризация.
 


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА Е-АРХИВИРАНЕ“
27.09.2023

На 28 септември 2023 г. от 11.00 ч. Държавна агенция „Архиви“ организира пресконференция в сградата на Агенцията на ул. „Московска“ № 5 в конферентната зала на 7-ия етаж. Тема на пресконференцията е представяне на резултатите от изпълнението на проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“ с административен договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


Вижте всички
   В държавните архиви

Европейска нощ на музеите, 2024 г. в ДА – Варна
20.05.2024

През изминалата събота – 18 май, Държавен архив - Варна се включи в инициативата „Европейска нощ на музеите, 2024“.


   В медиите


Изложба „Модата в огледалото на едно столетие – от средата на XIX до средата на ХХ век“
17.05.2024


Откриване на фотографската изложба „Испания и България заедно в Европейския съюз“
20.12.2023

 


Вижте всички