Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ

Анкети

Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg
Сигнали, предложения и жалби


   Новини

   Актуално


СЪОБЩЕНИЕ
08.09.2021

На основание Заповед № 00-142/08.09.2021 г.  на председателя на Държавна агенция „Архиви“, считано от 7 септември 2021 г., в читалните на Централния държавен архив, ДВИА – Велико Търново и всички отдели „Държавен архив“ при дирекциите „Регионален държавен архив“ в страната се допускат не повече от 1 (един) човек на 8 (осем) кв. м. при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитна маска от посетителите и служителите. 


СЪОБЩЕНИЕ
23.08.2021

Уведомяваме потребителите на архивна информация, че във връзка със Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. и Заповед РД-01-712/19.08.2021 г. на министъра на здравеопазването читалня 100 „Акад. Ив. Дуйчев”  в сградата на Държавна агенция „Архиви“ на ул. „Московска“ № 5 ще работи до 17:30 ч. 


Процедура за издаване на заверени ксерокопия на архивни документи, съхранявани в Централен държавен архив (ЦДА), необходими за доказване на български произход пред Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ)
06.07.2021

Във връзка с промените в Закона за българското гражданство, в сила от 15.03.2021 г., Държавната агенция за българите в чужбина информира за възможността, предоставена от Държавна агенция „Архиви“, за общодостъпна онлайн справка, след регистрация на сайта на ДАА в рубрика е-услуги https://www.archives.government.bg/, за заинтересовани лица, на които им е необходим документ за доказване на български произход.


Вижте всички
   В държавните архиви

Съобщение
15.10.2021

Уведомяваме потребителите на архивна информация, че във връзка с продължаване на ремонта на административната сграда на Дирекция „Държавен военноисторически архив“, съгласно Заповед №162/12.10.2021 г. на Държавна агенция „Архиви“, временно се прекратява работата на читалнята на архива за периода
до 22 октомври 2021 г.

Справки могат да бъдат извършвани чрез електронните услуги, посредством административната страница на Държавна агенция „Архиви“ www.archives.government.bg,
на e-mail: dvia@archives.government.bg,
и на тел. 062/616 950.
   В медиите


70 години български държавни архиви: памет, свързаност, възможности
08.10.2021


По повод 22 септември – Денят на независимостта
22.09.2021


Вижте всички