Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Новини по проекти


             
 
Държавна агенция „Архиви” стартира проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране”
12.02.2021
Проектът „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“ е с договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“. 
>>
Проектът „Позитивни спомени от старите негативи“, изпълняван от Държавен архив – Плевен, беше отразяван в международната партньорска мрежа на Програма Интеррег Европа 2014–2020
04.01.2021
Публикациите, направени на уебсайта на Програма Интеррег Европа 2014–2020, които отразяват проект „Позитивни спомени от старите ленти“, правят видими проекта, неговите дейности и резултати в цяла Европа. >>
Заключителна пресконференция по проект „Позитивни спомени от старите негативи“
15.12.2020
На 4 декември 2020 г., от 11:00 ч, в залата на Регионален пресклуб на Българска телеграфна агенция (БТА) в Плевен, се проведе заключителната пресконференция по проект „Позитивни спомени от старите негативи“ на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), финансиран от Национален фонд „Култура“ (НФК) по програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“, съгласно сключен Договор № KN-127-SP-5 от 23.05.2019 г., изпълняван от екип от служители на отдел „Държавен архив“ – Плевен.>>
Изложбата „Позитивни спомени от старите негативи“ гостува в ДА – Монтана
20.10.2020
На 16 октомври 2020 г., от 12:30 часа, във фоайето на Държавен архив – Монтана се представи изложба от 20 табла на винил, изготвена по проект „Позитивни спомени от старите негативи“.
Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“, с Договор № KN-127-SP-5 от 23.05.2019 г. и се изпълнява от Държавен архив – Плевен.
 
>>
Изложбата „Позитивни спомени от старите негативи“ в ДА – Плевен
16.09.2020
На 11 септември 2020 г. от 16:30 ч, на открито пред сградата на Държавен архив – Плевен, бе представена изложбата „Позитивни спомени от старите негативи“, изготвена по едноименния проект.
 
>>
Изложба „Позитивни спомени от старите негативи“ в Изложбена зала „Архиви“
07.03.2020
На 6 март 2020 г. от 17:00 ч в Изложбена зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ бе представена изложба от 20 табла на винил, изготвена по проект „Позитивни спомени от старите негативи“ изпълняван от отдел „Държавен архив“ (ОДА) – Плевен.>>
Обучение за внедряване на модела CAF в Държавна агенция „Архиви“
03.10.2019
От 2 до 4 октомври 2019 г. в изложбена зала „Архиви” (София, ул. „Московска” № 5) се провежда обучение на тема „Въвеждане на CAF в българската администрация” с лектор определеният от Института по публична администрация консултант г-жа Галина Мутафчийска. 

 


>>
Пресконференция за стартиране и представяне на проект „Позитивни спомени от старите негативи“
13.09.2019
На 11 септември 2019 г. от 11:30 ч, в залата на отдел „Държавен архив“ – Плевен, ул. „Стоян Заимов“ № 3, се проведе пресконференция, организирана от отдел „Държавен архив“ – Плевен на дирекция „Регионален държавен архив“ (РДА) – Монтана, с участието на доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, за стартиране и представяне на проект „Позитивни спомени от старите негативи“.>>
Приключване на проект на ДАА – „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново”, финансиран по програма „Културно наследство”, Модул „Културно наследство” на НФК
07.05.2019
>>
Държавният архив във Велико Търново със заключителна пресконференция по проект на НФК
01.02.2019
На 31 януари 2019 г. в Областна администрация – Велико Търново беше проведена заключителна пресконференция по проект на ДАА „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“, който се реализира с финансовата подкрепа на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.>>
Документалната изложба „Велико Търново – част от Европа“
18.12.2018
На 1 октомври 2018 г. пред факултета по изобразително изкуство в гр. В. Търново бе открита документалната изложба на Държавен архив – Велико Търново „Велико Търново – част от Европа“, която е един от продуктите на проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културния живот в Търново“ на ДА „Архиви“.>>
Изследователска дейност на ученици от Профилираната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ по проекта „Европейци и великотърновци учили в Европа с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“ на ДА „Архиви“
28.06.2018
>>
Пресконференция за стартиране на проекта на Държавна агенция „Архиви“ – „Европейци и великотърновци учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“
28.06.2018
На 27.06.2018 г. от 11:30 часа в зала № 314 на Областна администрация – Велико Търново се проведе пресконференция, организирана от отдел „Дъжавен архив“ – Велико Търново, на която се обяви старта на проекта „Европейци и великотърновци учили в Европа с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“. Проектът  се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.>>
Албум „България и Европа“
16.05.2018
Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на „Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“ на Национален фонд „Култура“.
 >>
Информационен ден за отчитане резултатите от изпълнението на проекта „Експрезионизмът. Вечният танц на живота“
21.04.2016
>>
Председателят на ДА „Архиви“ доц. д-р М. Груев посети Норвегия
21.04.2016
>>
Информационни срещи по проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота”
29.03.2016
>>
Заключителна пресконференция по проект
30.11.2015
“Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)”>>
Изложба “Експресионизмът. Вечният танц на живота”
26.11.2015
На 24 ноември 2015 г. в изложбената зала на Държавна агенция “Архиви” беше открита изложбата „Експресионизмът. Вечният танц на живота”, реализирана в резултат на изпълнението на проект с едноименното заглавие по Малка грантова схема на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.>>
В Ахтопол се проведе симпозиум “Експресионизмът днес”
14.10.2015
в изпълнение на дейност 2 от проект “Експресионизмът. Вечният танц на живота” с рег. №24-10-М4-107/27.04.2015 г. по Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” на Програма БГ 08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.>>
1  2  3   >