Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Пазарни проучвания и пазарни консултации


ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
№ на
електр.
преписка:

115666
Пазарни консултации относно „Избор на консултант, който да изготви техническо задание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за е-архивиране на ценни електронни документи, разработване на Ръководство за работа със системата за е-Aрхивиране на ценни електронни документи и обучението на 30 служители на Държавна агенция „Архиви“, както и методика за оценяване на офертите“
02.03.2021 г., 15,46 ч 
№ на
електр.
преписка:

T128958
 
Покана до всички заинтересовани лица за участие в пазарни консултации, по реда на чл. 44 от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на софтуер за управление на човешки ресурси“
08.04.2021 г.,
16,12 ч