Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция 
ДЪРЖАВЕН АРХИВ – БУРГАС
 
Държавен архив – Бургас е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Бургас. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Бургаска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Бургас на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Бургас, а от 1988 г. е в структурата на Община – Бургас. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите (ГУА) при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека,  лаборатория за реставрация на документи. В научно-справочната библиотека са заведени 4748 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 2001 г. архивът се помещава в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

През годините ръководители на архива са били: Георги Хаджиатанасов (1952–1957), Никола Пенков (1958–1961), Георги Георгиев (1961–1972), Мария Арнаудова (1973–1987), Елена Дойчева (1987–2004), Иван Джамбазов (2004–2012).

Архивът е награден с Дипломи и грамота от Окръжен народен съвет (ОНС ) – Бургас за активната му културна дейност в града и окръга през 1980,1981 и 1983 г.; Грамота и вимпел от ОНС – Бургас, ОС на БПС и ОК на ДКМС за „Първенец на седмата петилетка“ през 1981 г.; грамоти от ГУА при МС за спечелено първо място и обявяване на архива за първенец в архивната система през 1982 г. и второ място в 1983 г. През 2012 г. Държавен архив – Бургас е отличен с грамота и почетен знак (сребърен) от областния управител за положените усилия при издирване, събиране и регистриране на архивните документи, свързани не само с исторически факти и събития, но и с живота и делото на бележити личности от региона и по повод 60-годишнината от създаването на институцията. През 2017 г., по повод 24 май – Ден на българската писменост и култура, Община Бургас награди Държавен архив – Бургас с грамота и плакет като институция с принос в развитието на културата по повод 65 години от създаването му за приноса по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивни документи. През м. декември 2017 г. Търговско-индустриалната камара в Бургас отличи архива с почетна грамота за дейността му през 65-те години съществуване и съхранение на значителен обем документи на индустриалните предприятия, както и на самата Търговско – индустриалната камара от създаването й през 1907 г. до сега.

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 52 фонда са предадени на новосъздадените архиви в Сливен (30 бр.) и Ямбол (22 бр.). През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1647 фонда с 39 807 архивни единици, 1679 спомена, 1127 частични постъпления, 1734 снимки и 6 албума с 225 снимки.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 3266.57 линейни метра с 4291 архивни фонда (4011 учрежденски и 280 лични) и общ брой 301 391 архивни единици, 1973 частични постъпления и 2186 спомена. Застрахователният фонд се състои от 1094 ролки с 999 648 кадъра.

Началник отдел: Десислава Лилова

Контакти
Адрес:
8000 гр. Бургас
ул. „Проф. Яким Якимов“ № 25

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • спирка „Блок 35 С1А“: автобус л. № 12 и  Б12
  • спирка „Янко Комитов 20А“: автобус л. № Б2, 9 и 11
  • спирка „Треминал Славейков“: автобус л. № Б2, Б12, 7, 7А,  9, 11 и 12. Терминалът е последна спирка на автобусите, спиращи и на спирки „Блок 35 С1А“ и „Янко Комитов 20А“
Възможности за паркиране: свободно паркиране

Тел.: (056) 860458 – началник отдел, експерти
        (056) 860224 – читалня
e-mail: burgas@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Бургас за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване.

Транзитна сметка: BG69UNCR76303100114342
Банка: УниКредит Булбанк – Бургас
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0023