Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – РУСЕ
 
Държавен архив – Русе е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Велико Търново. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Русенска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г.  като отдел на Окръжно управление на МВР – Русе на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Русе, от 1988 г. е в структурата на Община – Русе. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 3837 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания (728).

От 1995 г. архивът се помещава в сграда, собственост на  Държавна агенция „Архиви”, която сe намира в двора на „Найден Киров” АД, бул. „Липник“ № 38.

През годините ръководители на архива са били: Пенчо Неделчев (1952–1961), Златка Пенчева (1961–1978), Христо Христов (1978–1983), Димитър Петков (1983–2000), Пламен Чакъров (2000–2005), Пламен Пинтев (2005–2006), Анка Чакърова (2007–2010), Йордан Борисов (2010–2013).

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 149 фонда са предадени на новосъздадените архиви в Разград и Силистра. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 399.17 линейни метра с 1015 фонда и общ брой 25 974 архивни единици, 929 спомена, 873 частични постъпления.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на  3205.49 линейни метра с 3005 архивни фонда (2807  учрежденски, 198 лични) с общ брой 288 568 архивни единици, 2021 частични постъпления и 1519 спомена. Застрахователният фонд се състои от 369 337 кадъра негативи на микрофилмирани документи и 371 599 кадъра позитив.
 Началник отдел: Стефка Маринова

Контакти
Адрес:
7005 гр. Русе 
бул. „Липник“ № 38

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • автобуси с номера: 5, 7, 12, 15, 33
  • тролейбуси с номера: 2, 13, 31
Възможности за паркиране: за лични автомобили ползвателите на Архива могат да ползват широкия паркинг пред завод „Найден Киров“ – Русе

Тел.: (082) 841867 – началник отдел
GSM: 0888 668124
Тел.: (082) 841 866, (082) 841 868 – експерти
e-mail: ruse@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Русе за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG06UNCR75273140014101
Банка: УниКредит Булбанк – Велико Търново
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0049