Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ЗА КОНТАКТИ  адрес; e-mail телефон
     
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“
София 1000,
ул. „Московска“ № 5
daa@archives.government.bg
 
 
ДЕЛОВОДСТВО: delovodstvo@archives.government.bg
(02) 9400 117
факс: (02) 9801 443
 

ДИРЕКЦИЯ
„ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ
:
 
София 1000,
ул. „Московска“ № 5
(02) 9400 179 – директор
Информация за специализираните услуги:
 

(02) 9400 150
(02) 9400 146
(02) 9400 147
 
Едно гише“    (02) 9400 157
Научна читалня №100 „Акад. Иван Дуйчев“ chitalnia100@archives.government.bg (02) 9400153
Читалня № 103 за граждански справки   (02) 9400 157
Читалня № 313 за микрофилми   (02) 9400 140
     

ДИРЕКЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ
:
 
Велико Търново 5000, 
ул. „Христо Ботев“ № 21, п.к. 90
 dvia@archives.government.bg
(062) 616 940 – директор
Обща информация за специализираните услуги:   тел./факс: (062) 635 873
Читалня   (062) 616 921

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – БУРГАС    тел./факс: (056) 860 412 – директор
 
Отдел „Държавен архив“ – Бургас Бургас 8000,
ул. „Проф. Яким Якимов“ № 7 burgas@archives.government.bg

(056) 860 458 – нач.-отдел, експерти; 
(056) 860 224 – читалня
 
Отдел „Държавен архив“ – Сливен
Сливен 8800,
бул. „Хаджи Димитър“ № 41
sliven@archives.government.bg
 
(044) 686 723 – нач.-отдел
(044) 689 133 – читалня
Отдел „Държавен архив“ – Стара Загора Стара Загора 6000,
ул. „Ген. Гурко“ № 81
st.zagora@archives.government.bg

(042) 659 052 – нач.-отдел, читалня
(042) 258 105 – експерти
 
Отдел „Държавен архив“ – Ямбол Ямбол 8600,
ул. „Ж. Папазов“ № 24

(046) 663 367 – нач.-отдел
(046) 663 369 – читалня, експерти
 

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА 
 
(052) 646 472 – директор
Отдел „Държавен архив“ – Варна
Варна 9000,
ул. „Преслав“ № 52
varna@archives.government.bg
 
(052) 632 537 – нач.-отдел
(052) 617 931 – читалня
Отдел „Държавен архив“ – Добрич
Добрич 9300,
ул. „Славянска“ № 26
dobrich@archives.government.bg
 
(058) 602 461 – нач.-отдел
(058) 602 077 – читалня
Отдел „Държавен архив“ – Търговище
Търговище 7700,
ул. „Клисура“ № 5
targovishte@archives.government.bg
 
(0601) 63 778 – нач.-отдел, читалня, експерти
Отдел „Държавен архив“ – Шумен
Шумен 9700,
ул. „Цар Калоян“ № 18
shumen@archives.government.bg
 
(054) 875 338 – нач.-отдел
(054) 877 597 – читалня

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО   (062) 621 730 – директор
 
Отдел „Държавен архив” – Велико Търново В. Търново 5000, ул. „Читалищна“ № 2
v.tarnovo@archives.government.bg

(062) 627 987 – нач.-отдел
(062) 601 884 – читалня
 
Отдел „Държавен архив” – Габрово
Габрово 5300,
ул. „Чардафон“ № 17
gabrovo@archives.government.bg
 
(066) 803 569 – нач.-отдел
(066) 804 634 – читалня
Отдел „Държавен архив” – Разград
Разград 7200,
ул. „П. Р. Славейков“ № 1
razgrad@archives.government.bg
 
(084) 625 411 – нач.-отдел
(084) 662 328 – читалня
 Отдел „Държавен архив” – Русе Русе 7005,
бул. „Липник“ № 38
ruse@archives.government.bg

(082) 841 867 – нач.-отдел
(082) 841 866; (082) 841 868 –експерти
 
Отдел „Държавен архив” – Силистра
 
Силистра 7500,
ул. „Ген. Скобелев“ № 5
silistra@archives.government.bg

(086) 822 227 – нач.-отдел, експерти, читалня
 

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – МОНТАНА тел./факс: (096)301 104 – директор
 
Отдел „Държавен архив” – Видин
Видин 3700,
ул. „Княз Борис І“ № 27
vidin@archives.government.bg
 
(094) 600 283 – нач.-отдел
(094) 600 268 – читалня
Отдел „Държавен архив” – Враца
 
Враца 3000,
ул. „Антим І“ №  8
vratsa@archives.government.bg

тел./факс: (092) 626 121 – нач.-отдел
GSM: 0882 471 089 – читалня
(092) 624 462 – комплектуване
 
Отдел „Държавен архив” – Ловеч
Ловеч 5500,
ул. „Търговска“ № 24
lovech@archives.government.bg
 
(068) 604 269 – нач.-отдел; (068) 604 271 – читалня
Отдел „Държавен архив” – Монтана
Монтана 3400,
бул. „Трети март“ № 38
montana@archives.government.bg
 
(096) 301 106 – нач.-отдел; (096) 301 105 – читалня
Отдел „Държавен архив” – Плевен Плевен 5800,
ул. „Стоян Заимов“ № 3
pleven@archives.government.bg

(064) 823 218 – нач.-отдел
(064) 827 937 – читалня
(064) 835 358 – експерти
 

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ” – ПЛОВДИВ тел./факс: (032) 632 233 – директор
 
Отдел „Държавен архив” – Кърджали
Кърджали 6600,
ул. „Софроний Врачански“ № 3
kardzhali@archives.government.bg
 
(0361) 62 778 – нач.-отдел;  (0361) 62 653 – читалня
Отдел „Държавен архив” – Пазарджик
Пазарджик 4400,
ул.”Св. Иван Рилски“ №  5
pazardzhik@archives.government.bg
 
(034) 444 438 – нач.-отдел
(034) 444 432 – читалня
Отдел „Държавен архив” – Пловдив Пловдив 4000,
ул. „Кракра“ № 9–11
plovdiv@archives.government.bg

(032) 267 077 – нач.-отдел
(032) 267 059 – читалня
факс: (032) 632 233
 
Отдел „Държавен архив” – Смолян
Смолян 4703,
бул. „България“ № 78 smolyan@archives.government.bg
 
тел./факс: (0301) 63 403 – нач.-отдел
(0301) 63 284 – читалня
Отдел „Държавен архив” – Хасково
Хасково 6300,
пл. „Свобода“” № 5
haskovo@archives.government.bg
 
(038) 624 034  – нач.-отдел
(038) 622 625 – читалня

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ“ – СОФИЯ                     (02) 9400 106 – директор
 
Отдел „Държавен архив” – Благоевград
Благоевград 2700,
ул. „Арсений Костенцев“ № 2
blagoevgrad@archives.government.bg
 
тел./факс: (073) 885 434 – нач.-отдел
Отдел „Държавен архив” – Кюстендил
Кюстендил 2500,
ул. „Райна Цанева“ № 6, ет. ІІ и ІІІ
kyustendil@archives.government.bg
 
(078) 524 305 – нач.-отдел, експерти
(078) 524 304 – читалня
факс: (078) 523 463
Отдел „Държавен архив” – Перник
Перник 2300,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“  № 1
pernik@archives.government.bg
 
(076) 603 493 – нач.-отдел
(076) 603 273 – читалня
Отдел „Държавен архив” – София
София 1000,
ул. „Московска“ № 5
sofia@archives.government.bg
 
(02) 9400 139 – нач.-отдел  (02) 9400 144 – читалня
факс: (02) 9801 443

За информация по Закона за достъп до обществена информация:
тел.: (02) 9400 168; (02) 9400 201

Работно време на администрацията: от 9.00 до 17.30 ч., с прекъсване от 12.30 до 13.00 ч.
Ред за достъп до обществена информация по ЗДОИ 


Работно време на читалните на държавните архиви за обслужване на граждани:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване (съгласно Заповед № 126/29.08.2017 г. на председателя на ДАА).

В случаите, когато в края на работното време има потребители в служебните помещения,
работата продължава до приключване на тяхното обслужване.

Научната читалня № 100 „Акад. Иван Дуйчев“ на Централен държавен архив работи с удължено работно време – от 9.00 до 18.30 ч. (съгласно Заповед № 59/07.04.2017 г. на председателя на ДАА).