Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Търгове


Държавна агенция „Архиви“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот, представляващ помещение с площ от 11,60 кв.м. и самостоятелен вход, разположено на партерния етаж в административната сграда на дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна, пл. „Независимост“, ул. „Преслав“ № 52
09.03.2021
>>
Държавна агенция „Архиви“ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на част от недвижим имот – публична държавна собственост
05.12.2019
>>
Държавна агенция „Архиви“ обявява процедура по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост
16.09.2019
>>
Държавна агенция „Архиви” обявява последващ търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост
30.05.2019
представляваща употребяван товарен автомобил „Ивеко”, модел „50 Ц 13 В”.>>
Държавна агенция „Архиви” обявява търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост
08.03.2019
представляваща употребяван товарен автомобил „Ивеко”, модел „50 Ц 13 В”.>>
Държавна агенция „Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
06.03.2017
представляващ апартамент със застроена площ 40.25 кв.м. с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 2, вх. Д, ет. 6>>
Държавна агенция “Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост
30.11.2016
предназначен за „Клуб за бизнес и делови срещи”, намиращ се в сграда на  ДАА с адрес: гр. София, ул. “Малко Търново” № 1>>
Търгове
03.10.2016
 >>