Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ДРУГИАДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Държавна агенция „Архиви“МЕТОДИКА

  • Шаблони на инвентарни описи за попълване от фондообразувателите на държавните архиви за импорт в ИСДА:
  1. Инвентарен опис на документи за постоянно запазване
  2. Инвентарен опис на проекти на изделия за постоянно запазване
  3. Инвентарен опис на отчети по теми за постоянно запазване
  4. Инвентарен опис на проекти на обекти за постоянно запазване
  5. Инвентарен опис на технологични разработки за постоянно запазване