Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧАНа основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), при публикуване на документи по чл. 36а, ал. 1 от ЗОП, се заличава информацията по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност, във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.Обявления за предварителна информация

Пазарни проучвания и пазарни консултации

Процедури по ЗОП

Процедури по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП

Събиране на оферти с обява или покана

Архив профил на купувача

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Вътрешни правила и документи

Търгове