Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


новини


Връчени отличия на архивисти от Министерството на културата
05.05.2021
В първия работен ден след Великденските празници председателят на ДА „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев връчи лично грамоти и почетен знак „Печат на цар Симеон Велики“ – сребърен на проф. д-р Стефка Петкова и доц. Марияна Пискова. 
>>
Изложба, посветена на руския художник Григорий Лебский
27.04.2021
На 26 април 2021 г. в изложбена зала „Архиви“ на ДАА бе открита изложба на руския пейзажист и маринист Григорий Маркович Лебский (1898–1972). Експозицията е подготвена съвместно от Държавна агенция „Архиви“, Градска художествена галерия – Варна, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна и театрално-музикантския продуцентски център в града.

>>
Дарение от ДА „Архиви“ на Националната художествена академия
23.04.2021
През месец април 2021 г. Държавна агенция „Архиви“ направи ценно дарение от предмети на българския художник Константин Щъркелов – Царят на акварела на Националната художествена академия. Личният фонд на художника се съхранява в Централния държавен архив.

>>
Ново издание, посветено на Никола Минков
22.04.2021
Излезе от печат изданието на Държавна агенция „Архиви“ и Института за исторически изследвания при БАН „Никола Минков Към новите поколения (Статии, речи, документи)“. 
>>
Държавна агенция „Архиви“ реставрира първите информационни бюлетини на Българската телеграфна агенция от 1898 г.
21.04.2021
В рамките на споразумението за сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ и Българска телеграфна агенция беше извършена реставрация на книга с най-ранните информационни бюлетини на БТА от 1898 г., съдържаща 91 страници. Книгата се съхранява във фонда на БТА.
>>
Изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски (1821–1867)
09.04.2021
От 13 април 2021 г., в специалното изложбено пространство на Столична община на открито в Градската градина (пред Народния театър), ще бъде експонирана изложбата „Любовта към отечеството превъзхожда всичките световни добрини“, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски (1821–1867). 
>>
Нова наредба определя начина на съхраняване и използване на ценни електронни документи в държавните архиви
25.03.2021
На 24 март 2021 г. Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви, разработена от експерти на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“. Документът доразвива разпоредбите на Закона за Националния архивен фонд относно условията и реда за съхранение и използване на ценните е-документи. В приетата Наредба са определени и изключенията – електронни документи, съдържащи класифицирана информация и дигитални копия на документи на хартиен носител.
>>
Държавна агенция „Архиви“ стартира проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“
12.02.2021
Проектът „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“ е с договор № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“.
>>
Държавна агенция „Архиви“ отбеляза Международния ден за почитане жертвите на Холокоста
27.01.2021
На 27 януари 2021 г. от 10.30 ч. в Изложбена зала „Архиви“ под мотото „АЗ РАЗКАЗВАМ“, Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), съвместно с посолството на Държавата Израел в София, отбелязаха Международния ден за почитане на жертвите на Холокоста. 
>>
Нова книжка на списание „Архивен преглед“
19.01.2021
В току-що излязлата от печат книжка 2 на списание „Архивен преглед“ за 2020 година се съдържат материали, посветени на интересни и ключови моменти от българската история и архивната наука в чужбина.
>>
Новият брой 118 на „Известия на държавните архиви“
19.01.2021
В новоизлезлия от печат пореден брой на списанието „Известия на държавните архиви“ са публикувани: статия за отношенията между албанците и Югославия в периода 1974–1980 г.; документи в ДА – Варна за построяването на храма „Св. Петка“; дневникът на Асен Кехлибарев от Балканските войни 1912–1913 г.; още за историята на летеца Стоян Стоянов и книгата „Ние бранихме тебе, София“ и др.
>>
Албумът „Българските чехи“ – с престижната награда „Златен лъв“
18.12.2020
Триезичният албум „Българските чехи“ бе удостоен с грамота „Златен лъв“ за най-добър издателски проект на престижните годишни награди на Асоциация „Българска книга“. Изданието се реализира от българското посолство и Българския културен институт в Прага, в партньорство с Държавна агенция „Архиви“, Българската телеграфна агенция, Националния археологически институт с музей – БАН, Държавния културен институт към министъра на външните работи на Р България и авторитетната книгоиздателска къща „Труд“.

>>
Ремонт на фасадата на сградата на „Държавен архив“ – Видин
17.12.2020
В резултат на доброто сътрудничество между Държавна агенция „Архиви“ и Община – Видин се извърши частичен ремонт на фасадата на сградата на отдел „Държавен архив“ – Видин. Архивът е настанен в настоящата сграда през 2000 г. В нея, освен администрацията, се намират читалнята и архивохранилищата. 
>>
Ново архивохранилище в ДА – Хасково
30.11.2020
През изтичащата 2020 година отдел „Държавен архив“ – Хасково се сдоби с ново архивохранилище, като с това е на път да се разреши натрупвания с десетилетия проблем с липсата на съвременни и функционални архивохранилищни площи.
 

>>
Завършени ремонти по проект „Подобряване условията на труд на служителите в териториалните поделения на Държавна агенция „Архиви“
25.11.2020

Във връзка с реализирането на проект „Подобряване условията на труд на служителите в териториалните поделения на Държавна агенция „Архиви“ и вследствие на подписан договор между Агенцията и фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика бяха осъществени ремонтни дейности на сградния фонд в ДА – Търговище, ДА – Сливен и ДА – Пловдив.
>>
Изложба „Дипломация през сърцата на два народа. 110 години дипломатически отношения между България и Испания“
17.11.2020
На 16 ноември 2020 г. в Изложбена зала „Архиви“ бе експонирана изложбата „Дипломация през сърцата на два народа. 110 години дипломатически отношения между България и Испания“. Тя е организирана от Държавна агенция „Архиви“ и посолството на Испания в София.
>>
Отличени архивисти от Министерството на културата
17.11.2020
По предложение на Държавна агенция „Архиви“ Министерството на културата отличава с грамота и почетен знак „Печат на цар Симеон Велики“ – сребърен проф. д-р Стефка Петкова и доц. д-р Марияна Пискова за принос към развитието и популяризирането на българската култура, както и за значим принос в международното културно сътрудничество. Отличените имат дългогодишен принос в областта на архивното дело и в преподавателската си дейност по архивистика. 
>>
Изложба „Архивното наследство на акад. Петър Динеков“
05.11.2020
На 3 ноември 2020 г. в Изложбена зала „Архиви“ бе представена изложбата „Архивното наследство на акад. Петър Динеков“, посветена на 110-годишнината от неговото рождение, организирана от Кирило-Методиевския научен център при БАН и Държавна агенция „Архиви“.

>>
Изложба на ДА „Архиви“ в Петрич
27.10.2020
На 22 октомври 2020 г. в центъра на град Петрич бе експонирана изложбата „Крайграничният камък на България – 100 години Петрички окръг (1920–1934 г.)“.
Организатори на изложбата са Община Петрич и Държавна агенция „Архиви“.

>>
Архивисти са удостоени с юбилеен медал от министъра на отбраната по повод 75-годишнината от края на Втората световна война
26.10.2020
За принос в създаването на електронен регистър на загиналите във Втората световна война български военнослужещи, подготовката и осъществяването на сайта „Войните на България“ и във връзка с отбелязването на 75-годишнината от края на Втората световна война, министърът на отбраната г-н Красимир Каракачанов издаде заповед за награждаване на архивисти с юбилеен медал „75 години от Втората световна война“.
>>
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   >