Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ХАСКОВО
 
Държавен архив – Хасково е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Хасковска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Хасково на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Хасково, от 1988 г. е в структурата на Община – Хасково. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня и библиотека. В научно-справочната библиотека са заведени 2500 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1991 г. архивът се помещава на първия етаж от сградата на Областна администрация – Хасково
През годините ръководители на архива са били: Тодор Сталев (1952–1955), Иван Беломорски (1956–1961), Кирил Богданов (1962–1978), Милчо Ценов (1978–1985), Борис Горанов (1986–1991), Марин Караиванов (1992–2010).

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 45 фонда са предадени на новосъздадения архив в Кърджали. По същото време се създава и архивът в Смолян, който получава първите си комплектувани фондове от архива в Хасково. През 2003 г. е приет фондовият масив на Окръжния комитет на Българската комунистическа партия.

Общата фондова наличност от всички масиви на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 2040.60 линейни метра с 4144 архивни фонда (4001 учрежденски и 143 лични) и общ брой 206 245 архивни единици. Регистрирани са 3503 частични постъпления и 2203 спомена. Застрахователният фонд се състои от 279 129 кадъра негатив и 279 129 кадъра позитив.Началник отдел: Станислав Н. Станилов 

Контакти
Адрес:
6300 гр. Хасково
пл. „Свобода“ № 5

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:

Централен градски площад „Свобода” № 5 (сградата на Областна администрация – Хасково)

Възможности за паркиране: синя зона в централна градска част

тел.: (038) 624 034 – началник отдел
        (038) 622 625 – читалня
GSM: 0888 649 582
e-mail: haskovo@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Хасково за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG96UNCR75273154636201
Банка: УниКредит Булбанк – Пловдив
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0141