Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Приключили проекти


Проект "Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция "Архиви"
>>
Проект "Изграждане на експертна мрежа за популяризиране на архивите в средните училища в Балканските държави"
>>
Проект Archives Portal Europe network of eXellence (APEx)
>>
Проект за подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация чрез надграждане на ИСДА
>>
Проект „БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“
>>
Проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“
>>
Проект „Експресионизмът. Вечният танц на живота“
>>
Проект „Позитивни спомени от старите негативи“
>>
Проект “Богатствата на българските архиви. Изкуството на Бистра Винарова 1890-1977”
>>
Проект “Изграждане на електронен обединяващ регистър на каталозите и цифровизиране на данните в каталозите и от инвентарни описи за целите на автоматизиран обмен на информация и данни”
>>
Проект “КОМПЕТЕНТНО И ЕФЕКТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГРАЖДАНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ”
>>
Проект “РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УСЪВЪРШЕНСТВАНА ПОЛИТИКА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “АРХИВИ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
>>