Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Сигнали за корупция


Румяна Данаилова
Главен инспектор

Адрес: София 1000, ул. " Московска" № 5

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават и на 
e-mail: inspektorat@archives.government.bg.
           
Внимание!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от АПК: "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".

ВАЖНО!
При подаване на сигнали се предоставят следните данни: 
• име, презиме/фамилия,
• адрес за кореспонденция,
• телефон за контакт,
• данни за институциите, които вече са информирани,
• електронен адрес.
 
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на ДА "Архиви".
 
Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.