Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – СИЛИСТРА
 
Държавен архив – Силистра е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Велико Търново. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Силистренска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден  през 1963 г. в резултат на административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжен народен съвет – Силистра, от 1988 г. е в структурата на Община – Силистра. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала, зала за семинари, беседи и обучения. В научно-справочната библиотека са заведени 2785 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 2008 г. архивът се помещава в  нова сграда, построена на мястото на старата.

През годините ръководители на архива са били: Лука Вайсилов (1963–1965), Йордан Маринов (1966–1969), Петко Буюклиев (1969–1972), Кольо Върбев (1973–1974), Гинка Силянова (1975–1988), Петър Балев (1988–2010), Юлия Кюшелиева (2010–2019). 

.

С Указ № 481 от 1988 г. на Държавния съвет на НРБ архивът е награден с орден „Кирил и Методий” – ІІІ степен.

Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Русе, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Силистра. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1090 фонда с 17 175 архивни единици., 791 спомена,  330 частични постъпления и  необработени снимки и албуми.

Общата фондовата наличност на архива към 01.01.2021 г. възлиза на 913,80 линейни метра с 2144 архивни фонда, от които 2086 учрежденски и 58 лични, с общ брой  107 149 архивни единици, 1189 частични постъпления и 858 спомена. Застрахователният фонд се състои от 53/82 489 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 54/82 489 кадъра позитив.


Началник отдел: Драгомира Тодорова 

Контакти
Адрес:
7500 гр. Силистра
ул. „Ген. Скобелев“ № 5

Лесен достъп до архива с обществен транспорт:
  • ​Спирка „Центъра (многофункционална сграда)“ – автобус № 6
  • Спирка „Стара автогара“ – автобус № 2, № 5, № 5А, № 20
Възможности за паркиране: по ул. „Ген. Скобелев“ – места с режим „синя зона“ на паркинга на ТП „Български пощи“ (на 50 м от сградата на ДА – Силистра)

Тел.: (086) 822227 – началник отдел
        (086) 822227 – читалня
GSM: 0886 091 939
e-mail: silistra@archives.government.bg

Работно време на читалнята на ОДА – Силистра за обслужване на потребители на архивна информация:
от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване


Транзитна сметка: BG06UNCR75273140014101
Банка: УниКредит Булбанк – Велико Търново
БУЛСТАТ: 000 69 76 00 0049