Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Събиране на оферти с обява или покана


  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА
№ в РОП/
ПОП/
ЦАИС
„ЕОП“
Дата на публикуване Събиране на оферти /
Покана до определени лица за
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………….“
Връзка към
 АОП/ ЦАИС
„ЕОП“
Отворена/
затворена
Прочети повече...