Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ

Анкети

Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg
Сигнали, предложения и жалби


   Новини

   Актуално


СЪОБЩЕНИЕ
08.09.2021

На основание Заповед № 00-142/08.09.2021 г.  на председателя на Държавна агенция „Архиви“ считано от 7 септември 2021 г. в читалните на Централния държавен архив, ДВИА – Велико Търново и всички отдели „Държавен архив“ при дирекциите „Регионален държавен архив“ в страната се допускат не повече от 1 (един) човек на 8 (осем) кв. м. при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитна маска от посетителите и служителите. 


СЪОБЩЕНИЕ
23.08.2021

Уведомяваме потребителите на архивна информация, че във връзка със Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. и Заповед РД-01-712/19.08.2021 г. на министъра на здравеопазването читалня 100 „Акад. Ив. Дуйчев”  в сградата на Държавна агенция „Архиви“ на ул. „Московска“ № 5 ще работи до 17:30 ч. 


Процедура за издаване на заверени ксерокопия на архивни документи, съхранявани в Централен държавен архив (ЦДА), необходими за доказване на български произход пред Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ)
06.07.2021

Във връзка с промените в Закона за българското гражданство, в сила от 15.03.2021 г., Държавната агенция за българите в чужбина информира за възможността, предоставена от Държавна агенция „Архиви“, за общодостъпна онлайн справка, след регистрация на сайта на ДАА в рубрика е-услуги https://www.archives.government.bg/, за заинтересовани лица, на които им е необходим документ за доказване на български произход.


Вижте всички
   В държавните архиви

Временно се преустановява работата на читалнята в ДА – Велико Търново
09.09.2021

Уведомяваме потребителите на архивна информация, че поради извършване на годишна планова дезинфекция на архивохранилищата временно се преустановява работата на читалнята на ДА - Велико Търново за периода от 20.09.2021 до 24.09.2021г. включително.
   В медиите


За международния ден на архивите – 9 юни 2021 г.
09.06.2021


За изложбата по повод 100-годишнината от идването в България на руските белогвардейци
17.05.2021


Вижте всички