Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Пазарни проучвания и пазарни консултации


ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
№ на
електр.
преписка
Пазарни консултации по реда на … от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: ….
 
Дата и час на публикуване 
№ на 
електр.
преписка
Пазарни проучвания по реда на чл. … от ЗОП за изчисляване на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: ….
Дата и час на публикуване