fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Уникални и особено ценни документи


 
виж всички 690 изображения на документа
 
виж всички 666 изображения на документа
 
 
виж всички 100 изображения на документа
 
виж всички 42 изображения на документа
 
виж всички 111 изображения на документа
 
виж всички 192 изображения на документа
 Берат за назначаване на Зин юл Абат Бин Халефи за имам и хатиб на джамията в с. Завид (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 1714 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 21К. Особено ценен
 
8План на Видин от 1730 г. Оригинал. Нем. ез.
ДА - Видин , ф. 1306, оп. 1, а.е. 1, л. 1. Уникален

виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 151 изображения на документа
 Берат за назначаване на Халил Халефи за имам и хатиб на джамията в с. Завуд (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 1756 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 23К. Особено ценен
 Евангелие. Москва. 1764 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 557, а.е. 2, л. 1–49. Особено ценен
 
виж всички 233 изображения на документа
 
13Гръцки миней от 1777 г. Оригинал. Печатно. Гр. ез.
ДА - Бургас, ф. 435К, оп. 1, а.е. 133, л. 1–135. Особено ценен

виж всички 276 изображения на документа
 Дамаскин от края на ХVІІІ в. с приписка от 1813 година. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Пловдив, ф. 52К, оп. 1, а.е. 1378, 76 л.. Особено ценен
 
виж всички 196 изображения на документа
 Църковен требник, отпечатан в Москва през октомври 1789 г.
ДА - Кюстендил, ЧП 1018, 349 л. Особено ценен
 
виж всички 97 изображения на документа
 Псалтир. Б.м. XVIII в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 287, л. 1–276. Особено ценен
 Старозаветен разказ за Яков, жена му Рахил и дванадесетте му сина. Б.м. XVIII–XIX в. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 557, а.е. 7, л. 1–30. Особено ценен
 Карти от Колекция „Симов”.
ЦДА, ф. 2115К, оп. 4. Особено ценен
 
528Гравюри от Колекция „Симов".
ЦДА, Ф. 2115К, оп. 3, а.е.1-2; 4-10; 12-14; 16-18; 20-24; 29; 31; 34; 36; 41; 43-45; 47; 48; 50; 52; 54; 56-63; 65-67; 72-92; 94-98; 100; 102; 103; 109; 112-122; 124-126; 128; 129; 131-133; 135; 140; 142-148; 152. Особено ценен

виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 316 изображения на документа
 
виж всички 154 изображения на документа
 
виж всички 168 изображения на документа
 Подновен берат за назначаване на Ахмед Халефи ибн Халил за имам и хатиб на джамията в с. Завуд (дн. гр. Завет), Разградска кааза. Константинопол (Цариград). 17 юли 1809 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 24К. Особено ценен
 
23Попгладичов препис на „История славянобългарска“. 11 авг. 1809 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Велико Търново, ф. 165К, оп. 2, а.е. 3, л. 1–88. Особено ценен

виж всички 178 изображения на документа
 
виж всички 203 изображения на документа
 Дукас, Неофитос. Граматика Терпсихора, възможно най-кратка, предназначена за благородниците. Виена, 1809 г. Печатно. Старогр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 61, л. 1–49. Особено ценен
 Голям общ миней. Преди 1813 г. Печатно.
ДА - Монтана, ф. 87К, оп. 1, а.е 25, л. 1–186. Особено ценен
 
виж всички 64 изображения на документа
 
виж всички 95 изображения на документа
 
виж всички 286 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 Карта на Пловдивска епархия от иконом Константин. 1819 г. Гр. ез.
ДА - Пловдив, ф. 958К, оп. 2, а.е. 43, л. 4. Особено ценен
 Евангелие. Москва. Началото на XIX в. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ЧП 204, л. 1–166. Особено ценен
 
виж всички 54 изображения на документа
 
 
виж всички 225 изображения на документа
 Молитвеник. [Москва]. Първата половина на ХIX в. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ф. 12К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–23. Особено ценен
 
виж всички 40 изображения на документа
 Часослов. Букурещ. 1826 г. Печатно. Ръкопис. Църковнославянски ез.
ДА - Перник, ф. 72К, оп. 2, а.е. 1, л. 1–296. Особено ценен
 
виж всички 16 изображения на документа
 Помощник на детето за придобиване на полезно знание. 1830 г. Печатно. Гр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 63, л. 1–25. Особено ценен
 
виж всички 91 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Ферман за възстановяване на църквата „Св. Богородица“ – Кюстендил. 1833 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Кюстендил, ф. 141К, оп. 1, а.е. 1, л. 4. Особено ценен
 
виж всички 20 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Ферман на султан Абдул Меджид Хан за ремонт на църквата в с. Хюсеиндже (дн. с. Осенец), Разградска кааза. [Истанбул (Цариград)]. 1835 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 50К. Особено ценен
 
виж всички 3 изображения на документа
 Писмо до Ибрахим ага в Разград за изпращане на фермана за ремонт на църквата в с. Хюсеиндже (дн. с. Осенец), Разградска кааза. [Истанбул (Цариград)]. 5 февр. 1836 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Разград, ЧП 51К. Особено ценен
 
виж всички 7 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 200 изображения на документа
 
виж всички 79 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
53Регистър за населението в с. Баня, Разложко. 1839–1903 г. Оригинал. Ръкопис.
ДА - Благоевград, ф. 225К, оп. 1, а.е. 12, л. 1–63. Особено ценен

виж всички 128 изображения на документа
 
виж всички 6 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 Помощ за Светото писание. Съкратено издание, предназначено за младежта. Смирна. 1841 г. Печатно. Гр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 100, л. 1–25. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа
 
 
виж всички 197 изображения на документа
 
виж всички 120 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 Ферман на султан Абдул Меджид за осигуряване на спокойствие при извършване на религиозни обреди от християнски свещеник в Кюстендил. 1846 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Кюстендил, ЧП 63, л. 1. Особено ценен
 
виж всички 164 изображения на документа
 
 
 
виж всички 72 изображения на документа
 Кратко ръководство за родители относно начина за естествено отглеждане на техните деца до 7 годишна възраст. Съчинение, събрано от френски източници от лекаря М. Л. Дидимос. Константинопол. 1849 г. Печатно. Гр. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 67, л. 1–53. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 Ферман от султан Абдул Меджид по повод молбата на Цариградския патриарх за потвърждаване правата на Търновския митрополит Неофит и свещениците в епархията относно свободното изпълнение на религиозните обреди. 1849 г. Оригинал. Ръкопис. Осм.-тур. ез.
ДА - Велико Търново, ф. 805К, оп. 1, а.е. 43, л. 1, 1 гр.. Особено ценен
 
виж всички 3 изображения на документа
 
 
виж всички 138 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 
 
виж всички 2 изображения на документа
 Евангелие поучително от Софроний Врачански. Нови сад. 1856 г. Печатно.
ДА - Монтана, ф. 87К, оп. 1, а.е. 26, л. 1–245. Особено ценен
 
виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 5 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 774 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 265 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 Нов завет на Господа и Спасителя наш Исус Христос. Атина. 1858 г. Печатница на Х.Н. Филаделфеос. Печатно. Гр. и алб. ез.
ДА - Монтана, ф. 45К, оп. 1, а.е. 111, л. 1–425. Особено ценен
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 3 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 37 изображения на документа
 
виж всички 250 изображения на документа
 
виж всички 2 изображения на документа
 
виж всички 4 изображения на документа