YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Служител и екип на годината


Конкурсът „Служител на годината“ и „Екип на годината“ се организира в съответствие със стратегическите цели на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), свързани с повишаване на мотивацията на персонала и създаване на „климат на предизвикателството“ с цел подобряване съпричастността на отделния служител към работата на организацията, както и превръщането на ДАА в предпочитано и привлекателно място за работа.
 
Конкурсът е подчинен на изискванията за прозрачност, почтеност и безпристрастност. Дадена е възможност всеки служител свободно да изрази волята си, което да гарантира справедлив и демократичен избор и да разграничи конкурса „Служител на годината“ и „Екип на годината“ от системата за оценяване на служителите в ДАА.
 Крайният срок за гласуване е 4 юни 2019 г. включително. 
 
Процедура за избор „Служител на годината“ и „Екип на годината“ в Държавна агенция „Архиви“


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да обявим резултатите от проведеното в системата на държавните архиви гласуване за СЛУЖИТЕЛ и ЕКИП на 2018 г.

СЛУЖИТЕЛ НА 2018 г.

25 гласа - Мария Ангелова Новакова – главен експерт в отдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана

25 гласа - Зоя Иванова Начева – началник отдел „Държавен архив“ – Смолян, дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив


24 гласа - Силвана Младенова Стефанова – главен експерт в отдел „Административни дейности и информационно обслужване”, Държавна агенция „Aрхиви”

23 гласа - Милена Тодоракова – държавен експерт в Дирекция „Публичност на архивите“, Държавна агенция „Aрхиви”

23 гласа - Стефка Иванова Василева – началник отдел „Държавен архив“ – Габрово, дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново

13 гласа - Петър Христов Станев – началник отдел „Държавен архив“ – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив“ – София

9 гласа - Калоян Атанасов Стоенчев – държавен експерт в отдел „Използване на архивните документи и информационни технологии“, дирекция „Държавен военноисторически архив“

ЕКИП НА 2018 г.

71 гласа - Oтдел „Държавен архив“ – Видин, дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана

37 гласа - Екип по организацията и провеждането на ХХIV среща на Групата на европейските архиви към ЕК, XXXVII конференция на Европейското бюро на националните архивисти към СЕ и срещата на управляващите органи на АПЕФ

25 гласа - Отдел „Използване на архивните документи и информационни технологии“, дирекция „Държавен военноисторически архив“
 Номинирани за 2018г.


Служител:


Екип: