fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупцияДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЛОВДИВ
 
Държавен архив – Пловдив е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Пловдивска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Пловдив на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Пловдив, от 1988 г. е в структурата на Община – Пловдив. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека, лаборатория за консервация и реставрация на документи, изложбена зала, център за дигитализация. В научно-справочната библиотека са заведени 7363 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.

От 1996 г. архивът се помещава в сграда на ул. “Кракра” № 9–11.
През годините ръководители на архива са били: Иван Йотов Стоянов (1952–1961), Найден Георгиев Найденов (1961–1979), Тонка Георгиева Добринска (1980–1983), Симеон Йорданов Симеонов (1983–1991), Стефан Добрев Стефанов (1991), Александър Петров Маринов (1992–1995), Недялка Георгиева Петрова (1995–2009), Димитър Ангелов Севов (2009–2010), Ели Попова (2010–2017).

Архивът е награден с орден “Кирил и Методий” – ІІІ степен през 1976 г.
След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. един фонд е предаден на ЦДА, 61 на новосъздадения архив в Пазарджик и 54 фонда на архива в Смолян. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 388 фонда със 17 117 архивни единици, 4420 спомена,  2172 частични постъпления и 273 снимки.

Общата фондовата наличност на архива към 01.01.2019 г. възлиза на 7648.67 линейни метра с 4169 архивни фонда (3796 учрежденски и 373 лични) и общ брой 322 257 архивни единици (без тези от Партийния архив), 848 частични постъпления и 844 спомена. Застрахователният фонд се състои от 1 025 206 кадъра негатив и 1 025 206 кадъра позитив.
 Началник отдел: Мариана Вучкова


Контакти
Адрес:
гр. Пловдив, 4000
ул. “Кракра” № 9–11
тел. (032)267077 – началник отдел
        (032)267059 – читалня
факс (032)632233
e-mail: plovdiv@archives.government.bg