fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция 
ДЪРЖАВЕН АРХИВ – БУРГАС
 
Държавен архив – Бургас е отдел в дирекция „Регионален държавен архив“ Бургас. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Бургаска област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхното опазване и използване.

Архивът е създаден през 1952 г.  като отдел на Окръжно управление на МВР – Бургас на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Бургас, а от 1988 г. е в структурата на Община – Бургас. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите (ГУА) при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.

Към архива функционират читалня, библиотека,  лаборатория за реставрация на документи. В научно-справочната библиотека са заведени 4214 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.
От 2001 г. архивът се помещава в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
През годините ръководители на архива са били: Георги Хаджиатанасов (1952–1957), Никола Пенков (1958–1961), Георги Георгиев (1961–1972), Мария Арнаудова (1973–1987), Елена Дойчева (1987–2004), Иван Джамбазов (2004-2012).

Архивът е награден с Дипломи и грамота от Окръжен народен съвет (ОНС ) – Бургас за активната му културна дейност в града и окръга през 1980,1981 и 1983 г.; Грамота и вимпел от ОНС – Бургас, ОС на БПС и ОК на ДКМС за „Първенец на седмата петилетка“ през 1981 г.; грамоти от ГУА при МС за спечелено първо място и обявяване на архива за първенец в архивната система през 1982 г. и второ място в 1983 г. През 2012 г. Държавен архив – Бургас е отличен с грамота и почетен знак (сребърен) от областния управител за положените усилия при издирване, събиране и регистриране на архивните документи, свързани не само с исторически факти и събития, но и с живота и делото на бележити личности от региона и по повод 60-годишнината от създаването на институцията.

След промените в административно-териториалното деление на страната през 1959 г. 52 фонда са предадени на новосъздадените архиви в Сливен (30 бр.) и Ямбол (22 бр.). През 1993 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 1647 фонда с 39 807 архивни единици, 1679 спомена,  1127 частични постъпления, 1734 снимки и 6 албума с 225 снимки.

Общата фондова наличност на архива към 01.01.2017 г. възлиза на 3231.59 линейни метра с 4251 архивни фонда (3984 учрежденски и 267 лични) и общ брой 296 936 архивни единици, 1902 частични постъпления и 2186 спомена. Застрахователният фонд се състои от 1093 ролки с 998 200 кадъра.Началник отдел: Десислава Лилова

Контакти
Адрес:
гр. Бургас, 8000
ул. „Проф. Яким Якимов“ № 7
тел. (056)860458 – началник отдел
       (056)860224 – читалня
e-mail: burgas@archives.government.bg