fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Търгове


Държавна агенция “Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост
30.11.2016
предназначен за „Клуб за бизнес и делови срещи”, намиращ се в сграда на  ДАА с адрес: гр. София, ул. “Малко Търново” № 1>>
Търгове
03.10.2016
 >>