fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Проект за подобряване качеството на комплексното административно обслужване чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация
27.02.2014

На 24 февруари 2014 г. Държавна агенция “Архиви”  започна работа по Проект “Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. Основната цел на проекта е разширяването на функционалностите на единия портал за предоставяне на електронни административни услуги като точка за достъп до Единното звено за контакт (ЕЗК), чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяните специализирани услуги с цел подобряване качеството и разширяване на обхвата на достъп за потребители на архивна информация (администрацията, физически и юридически лица).Обща стойност на проекта е 394 956,30 лв. Периодът  на изпълнение е 18 месеца и продължава до 24.08.2015 г.>>