Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Посещение на делегация на Държавна агенция „Архиви“ в националната архивна институция на Косово
06.06.2017

На 29 и 30 май 2017 г. делегация на Държавна агенция „Архиви“, начело с председателя доц. д-р Михаил Груев, придружен от главния секретар Георги Чернев и директора на Дирекция „Публичност на архивите“ Пламка Бошнякова, беше на посещение в Държавна агенция „Архиви“ на Република Косово. Посещението е по покана на Раме Манай, генерален директор на косовските архиви, в рамките на подписаното през 2016 г. споразумение за сътрудничество.
През първия ден беше проведена официална среща с ръководството на националната архивна институция на Косово.

Водените разговори между ръководителите на двете институции бяха по основните направления на сътрудничеството – обмен на копия на документи, съвместни инициативи и обмяна на опит. От българска страна беше отправено предложение за популяризиране на архивите на Косово сред изследователите на балканските страни чрез публикуване на статии и документи в периодичните издания на ДАА. Беше организирано посещение на архивохранилищата, библиотеката, отдела по дигитализация и реставрация на документи.
 
Българската делегация беше приета и от ректора на Университета в Прищина – проф. Мариан Дема. На срещата бяха обсъдени възможностите за откриване на курс по архивистика към Философския факултет на университета и за съдействие от страна на българската архивна институция. Делегацията посети и държавния архив в Призрен.

 


>>