Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Участие на председателя на Държавна агенция „Архиви“ в срещи на ГЕА и ЕБНА
18.05.2017

На 27 и 28 април 2017 г. във Валета, Малта, се проведоха 22-та среща на Групата на европейските архиви и 35-та среща на Европейския борд на националните архивисти. В тях взеха участие представители на архивните институции от 24 държави, сред които и председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев, както и представители на Европейската комисия, следящи работата на европейските архиви.
 
Участниците бяха приветствани от Еварист Бартоло, министър на образованието, младежта и заетостта на Малта. На срещата на ГЕА бяха обсъдени възможностите и предизвикателствата пред електронното архивиране, дискутиран бе изготвеният от френските колеги „Кодекс за поведение при предоставяне на архивни услуги“, като бяха представени интересни примери от дейността на различни национални архиви. Особено полезна беше личната среща с колегите от Националния архив на Естония, която поема председателството на Съвета на ЕС непосредствено преди България.

>>