Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Участие на председателя на Държавна агенция „Архиви“ в редовната среща на ГЕА и ЕБНА
08.12.2016

От 26 до 29 ноември 2016 г. в Братислава, Словакия бе проведена редовната шестмесечна среща на Групата на европейските архивисти (ГЕА) и на Европейския борд на националните архивисти (ЕБНА). Участие в срещата взе председателят на ДАА доц. д-р Михаил Груев.
 
На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия, както и ръководителите на националните архивни институции на Норвегия, Исландия и Швейцария, които бяха приети за членове-наблюдатели на ГЕА и ЕБНА.
 
Работната среща беше проведена в сградата на старата община в Братислава, където са концентрирани основните инициативи в рамките на словашкото председателство. Бяха очертани основните и общи проблеми пред архивните системи в Европа – дигитализацията, електронното архивиране, създаването на обществена информираност за работата на архивите, защитата на личните данни и т.н. Набелязани бяха и някои съвместни стъпки, които да бъдат предприети чрез ГЕА и ЕБНА за решаване на тези проблеми. Беше взето решение за съвместно кандидатстване през Архивния портал „Европа“ (APEF), регистриран като фондация, в която и българските архиви участват със статут на наблюдател, по Хоризонт 2020 на ЕС. Решено бе във връзка с обявяването на 2018 г. за Европейска година на културното наследство, да се предвидят поредица от съвместни инициативи в рамките на програмата „Европа на гражданите“. Беше създадена работна група, която да конкретизира различните идеи и окончателно решение да бъде взето на предстоящата среща в Малта през м. април 2017 г.>>