Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Посещение на председателя на неправителствената организация на Словения „Форум на славянски култури“ Андреа Рихтер в Държавна агенция „Архиви“
03.06.2015

На 17 и 18 септември 2014 г., по покана на Държавна агенция „Архиви“, на посещение в Агенцията беше г-жа Андреа Рихтер – председател на неправителствената организация на Словения „Форум на славянски култури“. Членове на Форума са: Беларус, България, Босна и Херцеговина, Руската федерация, Република Македония, Словакия, Словения, Република Сърбия, Черна гора, Украйна и Хърватия, а Чехия и Полша са със статут на наблюдатели. Г-жа Рихтер е бивш депутат и бивш министър на културата на Република Словения, през периода 2010–2011 г. е председател на Подкомисията по култура към ПАСЕ, а от 2009 г. – председател на Европейската академия на музеите. От 2009 г. е председател на „Форум на славянските култури“.
 
В рамките на посещението си г-жа Рихтер проведе среща с председателя на ДАА д-р Иван Комитски, на която присъстваха и Тина Хуремович, секретар на „Форум на славянски култури“, заместник-председателят на ДАА Върбан Тодоров и Николай Стоименов – директор на РДА – София. На срещата беше обсъдено откриването на международната изложба „Славянските столици в 2D“, която с документи от архивни колекции е разказана историята на славянските столици. Основната тема на разговор бяха възможностите за бъдещо сътрудничество с „Форум на славянските култури“. Г-жа Рихтер отправи покана за участие на ДАА в бъдещи проектни инициативи на ръководената от нея неправителствена организация.
 
Сред предстоящите инициативи на „Форум на славянски култури“ са: организиране на конференция през 2015 г. в Любляна, посветена на документалното архивно наследство за Първата световна война; кандидатстване по проект, финансиран от Европейската комисия, посветен на установяващите се комунистически режими след Втората световна война до 70-те години на XX в., чрез който посредством архивни документи да се покажат разликите и приликите в режимите в бившите социалистически страни; организиране на международен семинар, на който да бъдат обсъдени проблемите и предизвикателствата пред архивните институции след падането на комунистическите режими.
 
Г-жа Рихтер се срещна и със служебния министър на културата доц. д-р Мартин Иванов. Тя запозна министър Иванов с бъдещи инициативи на Форума, свързани с опазването на славянското културно наследство. Една от последните инициативи е конкурсът за славянско културно наследство, а участници от българска страна са историческите музеи на град
>>