Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


ДАА участва в заседание на АПЕКС
21.06.2015

На 18 юни в Рига, Латвия, бе проведено заседание на членовете на Управителния съвет, ръководителите на всички работни групи и представители на работна група 1 по проект АПЕКС. На заседанията на Управителния съвет на АПЕКС, в което взе участие и представител на ДАА, беше обсъдено бъдещето на портала на европейските архиви и финансирането на създадената фондация - АПЕФ, членовете на която ще бъдат ангажирани с функционирането на портала, обогатяването на информацията в него и привличането на нови европейски архиви и след края на проекта през есента (м. септември) на 2015 г. Страните по проекта АПЕКС подписаха споразумение за прехвърлянето на авторските права и резултатите от проекта АПЕКС към фондацията на портала на европейските архиви АПЕФ. 
>>