Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Годишна конференция на Mеждународния съвет на архивите в Рейкявик, Исландия
05.10.2015

В периода 27-29 септември 2015 г. в Рейкявик, Исландия, представители на ДАА взеха участие в третата Годишна конференция на Mеждународния съвет на архивите под заглавието: „Архиви, свидетелства, сигурност и граждански права: гаранция за достоверност на информацията“. Водещи презентации бяха д-р Кари Стефансон, Гисли Гудьонсон, Джон Хоукинг и др., а  конференцията имаше за цел да установи как работата на архивистите и служителите, ангажирани с управлението на документи, допринасят за сигурността на информацията и защитата и подкрепата на гражданските права. Основните тематични панели бяха свързани със сигурността на информацията, информацията в интернет и гражданските права, открити данни, съхранение на дигитални документи и повторна употреба на информацията.
В рамките на третата Годишна конференция беше проведено и Общото събрание, в заседанието заедно с останалите национални архивисти, взе участие и председателят на ДАА доц. Михаил Груев. На събранието, след представянето на отчетите на президента на МСА Дейвид Фрикър, бяха ратифицирани и новите вътрешни правила на Общото събрание и одобрен размерът на членските вноски на архивните институции за 2016 г.
>>