Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


В Люксембург се проведе редовната среща на ГЕА и ЕБНА
16.10.2015

На 11–13 октомври, 2015 в Люксембург представители на ДАА взеха участие в съвместната конференция на Групата на европейските архиви и Европейския борд нанационалните архивисти. Акцент в обсъжданията на срещата беше манифестът от Лондон, проектите за архивите, финансирани от Европейската комисия – АПЕКС и Е-АРК, както и Меморандума до комисар Гюнтер Йотингер. В последния е представена позицията на европейските архивни институции, чиято дейност не бива да бъде засегната от прилагането на Регламента за защита на личните данни, извличането на финансови ползи за архивите от прилагането на Директивата за повторна употреба на информация, хармонизирането на европейското законодателство, което ще анулира отделни ограничения на ниво национално законодателство, масова дигитализация на съхраняваните в архивите документи и предоставянето на публичен достъп до тях, правото на обмен на информация между архивните институции и библиотеки и пр. 
>>