Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


16-та редовна среща на Международния център за архивни проучвания (ИКАРУС)
30.11.2015

На 23-25 ноември 2015 г. в Санкт Пьолтен, Австрия, беше проведена 16-та редовна среща на Международния център за архивни проучвания (ИКАРУС). Един от акцентите в срещата беше опазването на световното културно наследство и по-конкретно опазване на документи и архивни колекции в държавите, пострадали от военните действия на Ислямска държава. На участниците в срещата беше представена подробна информация за унищожените от Ислямска държава археологически паметници и документали масиви на територията на днешна Сирия. В усилията по опазването на международното културно наследство са включени представители на водещи университети, както и съдейтствието на представители на католическата църква от Европа и на територията на Сирия.

В останалите тематични панели от двудневната среща бяха представени на методология и изследователски практики за обработката на средновековни документи, разработени в рамките на действащия проект Co:op, дигитализацията на нормативни актове, използването на интернет за съхранение и опазване на архивното документално наследство и др.
>>