Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Втора годишна среща на ръководителите на архивните институции от славянските страни, март 2016, Дубровник
24.03.2016

През март 2016 г. председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев взе участие във Втората годишна среща на ръководителите на архивните институции от славянските страни, проведена в Дубровник, Република Хърватска.

Срещата имаше преди всичко координиращ характер по отношение на съвместен проект, изпълняван под шапката на Форума на славянските култури, свързан със създаването и поддържането на международен сайт, посветен на Първата световна война. Инициативата е подкрепена и от Международния център за архивни проучвания (ИКАРУС), в който Държавна агенция „Архиви“ също членува. Форумът беше придружен и от научна конференция, в която участваха преди всичко домакините от Хърватския държавен архив, посветена на популяризацията на архивни масиви и документи, свързани с Голямата война. Постигнато беше съгласие, в рамките на общия интернет портал на Форума на славянските култури всяка архивна институция да предостави ключови свои документи и снимки, както и линкове към собствени дигитализирани архивни масиви, свързани с темата. Стандартизирането при публикуването на тези документи беше поето от Словенския държавен архив.

В рамките на срещата домакините организираха и посещение в Историческия архив – Дубровник, където се съхраняват не много голям брой, но изключително ценни документи, свързани с българската история. Във връзка с предстоящо посещение на научен екип от Софийския университет  „Св. Климент Охридски”, целящ заснемането и описанието на всички тези документи, копия от които да бъдат предоставени и на ДА „Архиви“, срещата с колегите имаше не само познавателно значение, но и конкретна практическа полза.
>>