Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Участие на председателя на Държавна агенция „Архиви“ в редовната среща на Групата на европейските архивисти
13.06.2016

От 5 до 7 юни 2016 г. председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Михаил Груев взе участие в редовната шестмесечна среща на Групата на европейските архивисти (ГЕА), проведена в Хага, Кралство Нидерландия. Смисълът на този тип срещи е в установяването и поддържането на лични контакти между ръководителите на националните архивни ведомства и на представители на техните международни отдели от страните от Европейския съюз, както и координацията между тях за участие в общи проекти.
 
На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия, ангажирани ресорно с работата на европейските архиви. Работната среща беше проведена в централата на Нидерландския държавен архив. Под различни модерни методи на екипната работа – работа по групи, размяна на роли и пр., бяха очертани основните и общи проблеми пред архивните системи в Европа – дигитализацията, електронното архивиране, създаването на обществена информираност за работата на архивите, защитата на личните данни и т.н. Набелязани бяха и някои съвместни стъпки, които да бъдат предприети чрез ГЕА, за частичното решаване на тези проблеми.

Участието е важно и полезно за Държавна агенция „Архиви“ с оглед наближаващото българско председателство на ЕС. В неговите рамки предстои ДАА също да бъде домакин на срещата на Групата на европейските архивисти през м. ноември 2018 г.
>>