Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
06.03.2017

На основание чл.44 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал. 1 от ЗДС и заповед № 38/02.03.2017 г., Държавна агенция “Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент № 17, със застроена площ 40.25 кв.м., състоящ се от стая, кухня и санитарни помещения, намиращ се в сграда 2, с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 2, вх. Д, ет. 6, заедно с принадлежащото му помещение изба № 5, с полезна площ от 2.54 кв.м., като имотът е частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Държавна агенция  “Архиви”.

Тръжната документация може да изтеглите от тук.

Заповед № 63/18.04.2017 г. на председателя на Държавна агенция “Архиви” за обявяване на класираните участници и определяне на наемател в търг с тайно наддаване, открит със заповед № 38/02.03.2017 г. за отдаване под наем на недвижим имот–частна държавна собственост, представляващ апартамент № 17, с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 2, вх. Д, ет. 6, заедно с принадлежащото му помещение изба № 5.

>>