Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция “Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост
30.11.2016

На основание чл.44 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 от ЗДС и заповед № 166 от 25.11.2016 г., Държавна агенция “Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична държавна собственост, с площ от 103.23 кв. м., предназначен за „Клуб за бизнес и делови срещи”, намиращ се в сграда на  ДАА с адрес: гр. София, ул. “Малко Търново” № 1. Тръжната документация може да изтеглите от тук.

Заповед № 14/12.01.2017 г. на председателя на Държавна агенция “Архиви” за обявяване на класираните участници и определяне на наемател в търг с тайно наддаване, открит със заповед № 166/25.11.2016 г. за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична държавна собственост, със застроена площ от 103.23 кв. м., предназначен за „Клуб за бизнес и делови срещи”, с административен адрес: гр. София, ул. “Малко Търново” № 1.

>>