Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Търгове
03.10.2016


Заповед № 82 от 11.06.2015 г. на председателя на Държавна агенция “Архиви” за обявяване на класираните участници и определяне на наемател в търг с тайно наддаване, открит със заповед № 62 от 04.05.2015 г. за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична държавна собственост, със застроена площ 230,00 кв.м. представляваща І-ви етаж от шестетажната административна сграда на отдел „Държавен архив” – Пазарджик към дирекция „Регионален държавен архив” – Пловдив, с административен адрес гр. Пазарджик, пл. “Константин Величков”, ул.”Св. Иван Рилски” № 5.

04.05.2015 
На основание чл. 44 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2 от ЗДС и заповед № 62 от 04.05.2015 г., Държавна агенция “Архиви” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот – публична държавна собственост, със застроена площ 230,00 кв.м. представляваща І-ви етаж от шестетажната административна сграда на отдел „Държавен архив” – Пазарджик към дирекция „Регионален държавен архив” – Пловдив, с административен адрес гр. Пазарджик, пл. “Константин Величков”, ул.”Св. Иван Рилски” № 5. Тръжната документация може да изтеглите от тук. 

Банкови сметки, за закупуване на тръжната документация: 
На дирекция “Регионален държавен архив” – Пловдив:
IBAN: BG96UNCR75273154636201
BIC: UNCRBGSF
БАНКА: УниКредит Булбанк – Пловдив
            или
На Държавна агенция “Архиви”:
IBAN: BG47 BNBG 9661 3100 1288 01
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: Българска народна банка

Банкова сметка за депозитната  вноска  за  участие в търга:
БАНКА: Българска народна банка – Централно управление
IBAN: BG38 BNBG 9661 3300 1288 01
BIC: BNBGBGSD 
Държавна агенция “Архиви”
>>