Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви“ обявява процедура по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост
16.09.2019

На основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, Държавна агенция „Архиви“ обявява за продажба употребяван товарен автомобил „Ивеко“, модел „50 Ц 13 В“, с ДК № СА 6740 МВ.

Условията по процедурата на продажба  можете да изтеглите тук:

Заповед

Приложение № 1 – Заявление за участие

Приложение № 2 – Проект на договор за покупко-продажба

Заповед № 180/18.10.2019 г. 
>>