Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавна агенция „Архиви” обявява търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост
08.03.2019

На основание чл. 61 и чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 4, ал.1, чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от  Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № 52/06.03.2019 г., Държавна  агенция  „Архиви” обявява търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ -  частна държавна собственост, представляваща употребяван товарен автомобил „Ивеко”, модел „50 Ц 13 В”.


Заповед
Обявление
Документация
Протокол
Заповед
>>