Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Дирекция „РДА“ – Бургас информира потребителите на архивна информация
09.01.2018

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Информираме Ви, че съгласно чл. 31, ал. 3 и 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“, в периода 29 януари – 2 февруари 2018 г. включително читалните в отделите „Държавен архив“ в Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол към Дирекция „Регионален държавен архив“ (РДА) – Бургас ще бъдат затворени за провеждане на планова годишна инвентаризация.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция „Архиви“ всички архивни единици, поръчани от потребители на архивна информация и запазени на тяхно име в читалните на РДА – Бургас, които в срок до 30 декември 2017 г. не са презаписани, подлежат на връщане в архивохранилищата.

>>