Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Важно за потребителите на архивна информация
04.12.2017

Промяна в работното време на читалните поради ПЛАНОВА ГОДИШНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ в държавните архиви.

Съгласно чл. 31, ал. 3 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви":
 

ЦЕНТРАЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН АРХИВ (ЦДА) информира, че в периода от 3 до 31 януари 2018 г. включително, читални № 100, № 103 и № 313 ще бъдат ЗАТВОРЕНИ.

Поръчки на архивни документи от потребители на архивна информация в читалните на ЦДА ще се приемат до 15 декември 2017 г. включително.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви" всички архивни единици, поръчани от потребители на архивна информация и запазени на тяхно име в читалните на ЦДА, които в срок до 29 декември 2017 г. включително не бъдат презаписани, подлежат на изписване и връщане в архивохранилищата.ДЪРЖАВНИЯТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ (ДВИА) информира, че в периода от 2 до 31 януари 2018 г. включително, читалнята на Държавен военноисторически архив – В. Търново няма да работи с потребители на архивна информация.ДЪРЖАВЕН АРХИВ – СОФИЯ информира, че в периода от 2 до 19 януари 2018 г. включително, читалнята ще бъде ЗАТВОРЕНА.

Съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви" всички архивни единици, поръчани от потребители на архивна информация и запазени на тяхно име в читалнята на Държавен архив – София, които в срок до 30 декември 2017 г. не са презаписани, подлежат на изписване и връщане в архивохранилищата.ДЪРЖАВЕН АРХИВ – РАЗГРАД информира, че в периода от 3 до 31 януари 2018 г. включително, читалнята на отдел „Държавен архив” – Разград при дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново ще бъде ЗАТВОРЕНА.

Поръчки за архивни документи от потребители на архивна информация ще се приемат до 19 декември 2017 г. включително и ще могат да бъдат използвани до последния работен ден на 2017 г.


>>