Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

baner proekt_FA.jpg
baner proekt_12.jpg
baner proekt_3.jpg
baner proekt_2014.jpg
ape_BU.jpg
caf_v1_02logo_site_1.jpg

Сигнали за корупция


Нова наредба определя начина на съхраняване и използване на ценни електронни документи в държавните архиви
25.03.2021

На 24 март 2021 г. Министерският съвет прие Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви, разработена от експерти на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“. Документът доразвива разпоредбите на Закона за Националния архивен фонд относно условията и реда за съхранение и използване на ценните е-документи. В приетата Наредба са определени и изключенията – електронни документи, съдържащи класифицирана информация и дигитални копия на документи на хартиен носител.

Дейностите по Наредбата ще се осъществяват от ДА „Архиви”. Публичният достъп и използването на ценни е-документи от потребителите на архивна информация ще се осигурява чрез информационна система за електронно архивиране на място в държавните архиви (в читални) или извън архивите (online режим). Предвижда се системата, финансирана по Оперативна програма „Добро управление”, да бъде внедрена до 01.01.2024 г. Тя ще осигурява приемането, съхранението, достъпа и използването и на ценни електронни документи от държавните и общинските институции, както и от видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската история. Публичен достъп до съхраняваните ценни електронни документи ще гарантира правото на гражданите за достъп до информация в цифрова форма.

С приетата Наредба ще се регламентира редът за опазване, съхраняване, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви с цел запазване на исторически свидетелства за бъдещите поколения. Ще се разширят възможностите за предоставянето на съвременни е-услуги в интерес на гражданите и бизнеса чрез поддържане на модерна и ефективна администрация.
>>