fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Държавен архив - Русе уведомява потребителите на архивна информация
17.12.2018

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
 
Информираме Ви, че съгласно чл. 30, ал. 4 от действащия Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви", в периода 18 декември 2018 г.  до  18 януари 2019 г., включително, читалнята на отдел „Държавен архив” – Русе при дирекция „Регионален държавен архив” – Велико Търново ще бъде ЗАТВОРЕНА, поради възникване на аварийна ситуация и извършване на ремонтни дейности, включващи и архивохранилищата.
 

>>