Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


10 октомври – професионалният празник на архивите в Държавен архив – Силистра
12.10.2020

В навечерието на 10 октомври – професионалният празник на архивите в Държавен архив – Силистра се състоя среща на две поколения архивисти под надслов „Пазители на паметта за поколенията“. Нашата обща цел през годините винаги е била да изтъкваме значението на документите, да убеждаваме обществото и институциите, че ефективното съхраняване на документите е важно условие за доброто управление, прозрачността и отговорността за опазване на колективната памет на нацията. 

По повод празника с грамота на Държавна агенция „Архиви“ за професионални заслуги и принос в развитието на архивите беше удостоена г-жа Юлия Кюшелиева – дългогодишен ръководител на Държавен архив – Силистра.

Държавен архив – Силистра представи дигитален вариант на откритата наскоро изложба „Изпълненият дълг към премълчаната истина“ по повод 80 години от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България. Надяваме се, че по този начин изложбата ще достигне до повече хора за популяризирането на архивното ни наследство и отдаване на заслужена почит към всички добруджанци, които посветиха живота си на освободителната кауза.

Припомняме, че Държавният архив в Силистра е отдел в дирекцията „Регионален държавен архив“ – Велико Търново. Архивът е създаден през 1963 г. след административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжния народен съвет в Силистра. От 1988 г. е в структурата на община Силистра. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при Министерски съвет, сега – Държавна агенция „Архиви“.

По повод празника Отдел „Държавен архив“ – Силистра получи поздравителен адрес от Областния управител на Силистра – г-н Ивелин Статев.

Екипът на Държавен архив – Силистра поздравява и благодари на всички приятели и дарители. Чрез институцията, която представляваме, се опитваме да отговорим на предизвикателствата на развиващото се информационно общество и се надяваме да успяваме да привличаме все повече архивисти „по душа и сърце“, за да предадем на следващото поколение архивното богатство-отражение на културно-историческата ни памет.

Честит празник колеги, съмишленици и приятели!


 

>>