Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавният архив във Велико Търново представи дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа” в Силистра
12.10.2018

На 4 октомври 2018 г. в изложбената зала на Държавен архив – Силистра беше представена дигиталната изложба на Държавен архив – Велико Търново „Велико Търново – част от Европа“, която е един от продуктите на проект на Държавна агенция „Архиви“ „Европейци  и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен  живот в Търново” на ДА „Архиви”, който се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.

Продължителността на проекта е осем месеца. Целта  му е да се проучи и популяризира документалното наследство, съхранявано в отдел „Държавен архив“ – Велико Търново, свързано с търновци, получили образованието си в Европа, и европейски граждани, дали своя принос за обществено-културния живот в града.

Партньори по проекта са: Областна администрация – Велико Търново, Община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, „Демократичен съюз на българите в Румъния“ – Букурещ, както и Държавните архиви в Русе, Габрово, Разград и Силистра. Медийни партньори – вестник „Янтра днес“ и радио „Велико Търново“.

Дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа“ представя чрез документи и снимки, съхранявани във фондовете на ДА – Велико Търново личности, дали своя принос за развитието на обществения, политическия, икономическия и културния живот на града. За някои от тях има богата информация, поради факта, че имат лични фондове в архива. Представени са документи за 40 личности, получили образованието си в чужбина и работили в различни сфери. Показани са снимки, удостоверения, дипломи за завършено образование, протоколи, с които са избирани на определени длъжности и други.

Място в изложбата намират известни търновски учители, работили в Мъжката и Женската гимназии, между които Тодор Шишков, Васил Берон, Карл Шкорпил, учители – общественици – Моско Москов, Йордан Кулелиев, известните учителки и търновски  общественички Зоя Ставрева и Невена Събева. Разкриват се моменти из живота на архитектите Георги Козаров и Джовани Мосути, на паркостроителите Антон Новак и Георги Петков, на лекарите Трейман и Черненко, благодарение на които са открити Санаториумът за гръдноболни и Бактериологичния институт. Присъстват документи за търновски аптекари, както и на първата дипломирана акушерка – Цанка Събева. Специално място заемат видни общественици-дарители,  завещали имоти и пари в полза на града, както и някои от Търновските митрополити, известни с благотворителната си дейност.

Във връзка с настоящия проект и по повод инициативата на ДА – Велико Търново за събиране на документи от личен произход, в дигиталната изложба са поместени и част от даренията: снимки на д-р Гатьо Умников, който основава първото отделение за кожни и венерически болести в североизточна България към Великотърновската първостепенна държавна болница „Княз Борис“, музикантът Калоян Трифонов и неговата майка – Дочка Михова, учител, музикант, хоров диригент във Велико Търново. Показани са и снимки, направени от учениците от ателие „Фотографско приключение”, които са заснели обектите, присъстващи в дигиталната изложба, и дават представа как изглеждат те към настоящия момент.


>>