Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Държавният архив във Велико Търново представи в Силистра дигиталната изложба „Велико Търново – част от Европа“
08.10.2018

    На 4 октомври 2018 г. в изложбената зала на Държавен архив – Силистра беше представена дигиталната изложба на Държавен архив – Велико Търново „Велико Търново – част от Европа“, която е един от продуктите на проект „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“ на ДА „Архиви“, който се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.
    Изложбата беше презентирана пред ученици от Спортно училище „Дръстър“ – Силистра, историка Иван Занов, служители от РИМ – Силистра и Община – Силистра и граждани. Гост на събитието беше г-н Стоян Бонев, заместник-областен управител на областна администрация Силистра
    Дигиталната изложба представя чрез документи и снимки, съхранявани във фондовете на ДА – В. Търново, личности дали своя принос за развитието на обществения, политически, икономическия и културния живот на града. В нея са поместени и снимки на част от даренията, които са постъпили по повод инициативата на ДА – Велико Търново за събиране на документи от личен произход. Отделено е място и за снимките на учениците от ателие „Фотографско приключение“ на Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ във В. Търново. Съвместно със свой преподавател те са издирили информация за обекти, паметници и други, построени със съдействието на търновски граждани (дарители, архитекти и т.н.), получили образованието си в Европа и на европейци, работили във Велико Търново. След като са заснели част от обектите, предмет на изложбата, те показват изгледа им към настоящия момент.

     

   


>>