Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Празникът на българските архивисти в ДА – Бургас
09.10.2020

През тази година, по повод празника на българските архивисти, Отдел „Държавен архив” – Бургас отново отвори вратите си за студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, специалности „Български език и литература“, „История и философия“, „История и психология“ и „Иновации в обучението по история в средното училище“ – широк профил, магистърска програма, с преподавател доц. Гита Йовчева. 

Предвижда се, при спазване на противоепидемичните мерки, студентите поетапно да проведат учебната си практика в архива.

Отбелязването на празника премина в работна среда, в ежедневния ритъм и задачи, като началник отдела, експертите и реставратора запознаха студентите с работните процеси и ежедневието на архивиста. 

>>