Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Ново дарение в ДА – Бургас
29.09.2020

През 2016 г. бургаският поет и журналист Евгений Апостолов направи първото постъпление към личния си архив в Държавен архив – Бургас, а през 2020 г. направи и второ постъпление, с което дообогати фонда си. Документите са регистрирани във фонд 1809 (Апостолов, Евгений Асенов).
Двете постъпления с документи разкриват богатата душевност на твореца, посветил живота си на поезията, литературата и журналистиката.

Началникът на отдела Десислава Лилова връчи грамотата за направеното дарение на г-н Апостолов, който я прие с огромна благодарност, като израз на доброто им приятелство, започнало като служебно запознанство, във връзка с първото дарение на документи за личния му фонд.

За срещата Евгений Апостолов беше приготвил нова изненада, с която отново успя да докаже голямото си сърце на дарител и приятелството си към архива. В анекс към завещанието си, той е определил началника на отдела Десислава Лилова да приеме библиотеката му в архива, след смъртта му, с което направи срещата по-емоционална от всякога.

Държавен архив – Бургас благодари на Евгений Апостолов за доверието, благородния жест и приятелството.
 

>>