Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


Студенти на посещение в Държавен архив – Бургас
15.11.2019

На 14 ноември 2019 г. Държавен архив – Бургас бе посетен от студенти І курс, специалности История и философия и  Български език и история от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, с преподавател доц. д-р Димчо Момчилов.

Студентите се запознаха с историята и дейността на архива, разгледаха оригинални снимки и документи, съхранявани в Държавен архив – Бургас. Показано им беше най-ценното дарение за 2018 г. в архива – считаните за изгубени документи на Музикално дружество „Родни звуци”, които Община Бургас откупи и дари на Държавен архив - Бургас. Запознаха се с видовете деловодство, възможностите на Информационната система на държавните архиви и процеса на обсужване на читателите.>>