Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби

Сигнали за корупция


10 октомври в Държавен архив – Бургас
11.10.2019

Oформилото се през годините добро сътрудничество между Държавен архив – Бургас и Факултета по обществени науки при Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ отново доведе в архива студенти на доц. Гита Йовчева, които се потопиха в част от работните процеси и работата на архивистите.

Те се включиха в техническо оформяне на архивни единици и определяне на документи, нуждаещи се от реставрация, присъстваха на демонстрация по реставриране на увредени документи в лабораторията за реставрация, въвеждаха данни в импортен файл, потърсиха публикации за културни мероприятия в областта, за които в бъдеще архивът да комплектува документи и проявиха голямо любопитство към  документите и съхранението им. Увлечени от документите, с които работиха, студентите затвърдиха познанията си за дейността на архивната институция.

Държавен архив – Бургас благодари на доц. Гита Йовчева и нейните студенти за съпричастността към професията на архивиста!


>>