Twitter      Twitter      YouTube      fb      A A A размер шрифт    English English
DAA header img
 
Е-УСЛУГИ


Издания

Изложби


Сигнали за корупция


Посещение на ученици в ДА – Варна във връзка с конкурс на тема „Места и памет“
05.03.2021

На 4 март Държавен архив – Варна беше посетен от група ученици от Първа езикова гимназия – Варна – Вяра Станчева, Албена Железова и Мирослав Цветков, с ръководител г-жа Нели Димова. Техният интерес към архивите е свързан с участието им в Националния ученически конкурс на тема: „Места и памет“.

Конкурсът е свързан с изследователски проект, представящ паметници на материалната култура, създадени от еврейските общности в България, организиран от Министерството на образованието и науката и регионалните управления на образованието.

Гостите на архива се запознаха с документи на еврейската общност във Варненския регион от различни фондове. Документите, разгледани от посетителите, включват: кореспонденция с Централната консистория, Варненско градско общинско управление, други еврейски общини в България, еврейски благотворителни и културни дружества; регистри за гражданско състояние, отчети по учебно-възпитателния процес в „Еврейско основно училище – Варна“, главни книги, регистри на издадените лични карти на лица от еврейската общност; архивни единици с обвинителни актове на Варненския областен прокурор, дознания, протоколи от разпити, протоколи и присъди на Варненския областен съд, данъчни актове за извършени проверки на подлежащите по Закона за еднократния данък върху имуществото на лица от еврейски произход; досиета с декларации за движимите, недвижимите имущества, наследства, вземания и задължения и отчети към 1 ноем. 1942 г. по личното и имотно състояние и занятието, във връзка със Закона за защита на нацията, и преписката на БНБ – клон Варна с лица от еврейски произход за нарушение на същия закон (1941–1946).

Учениците бяха запознати с дългогодишното сътрудничество на Държавна агенция „Архиви“ с Мемориала на жертвите на Холокоста и героизма „Яд Вашем“, Израел (https://www.yadvashem.org), с някои от инициативите на институцията през годините: документалната изложба „Труден избор с голямо значение: СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ 1943 г.“, като разгледаха каталога на документите, включени в експозицията. Бе им представен и тематичният сайт „Еврейската общност в България“ (http://jews.archives.bg/) и бяха информирани, че ДА – Варна е един от трите дигитални центъра, оборудван по споразумението с „Яд Вашем“.>>